TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
CLINICOPATHOLOGIC CONCLUSION ON THE BREAST CANCER PATIENTS
NİJAD BİLGE, C TUNALI, GÖKHAN TÖRE, IŞIK ASLAY
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Bu makalede 1987 senesinde İst. Üniv. Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Anabilim dalında birbiri arkasında başvurmuş postoperatif 100 meme karsinomu olgusu, predispozan faktörler, erken teşhis, preoperatif klinik değerlendirme, cerrahi uygulamalar ve histopatolojik tanı yönlerinden çözümlenememiş hususları tartışılmıştır.