TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
MEME KARSİNOMLU HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK İRDELEME
NİJAD BİLGE, C TUNALI, GÖKHAN TÖRE, IŞIK ASLAY
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü Bu makalede 1987 senesinde İst. Üniv. Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Anabilim dalında birbiri arkasında başvurmuş postoperatif 100 meme karsinomu olgusu, predispozan faktörler, erken teşhis, preoperatif klinik değerlendirme, cerrahi uygulamalar ve histopatolojik tanı yönlerinden çözümlenememiş hususları tartışılmıştır. Keywords :