TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
TUMOR CELL CULTURES AND CHEMOTHERAPY
YAŞA DOĞAN ANIL, MUSTAFA RIDVANOĞULLARI
İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji BD

Summary

Bu derlemede solid tümör hücre kültürü metodları ana hatlarıyla özetlenmiş ve bu metodların kemoterapideki önemi belirtilmiştir.