TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
TÜMÖR HÜCRE KÜLTÜRÜ VE KEMOTERAPİ
YAŞA DOĞAN ANIL, MUSTAFA RIDVANOĞULLARI
İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji BD Bu derlemede solid tümör hücre kültürü metodları ana hatlarıyla özetlenmiş ve bu metodların kemoterapideki önemi belirtilmiştir. Keywords :