TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
A CASE OF PRIMARY INTRARENAL GANGLIONEUROBLASTOMA IN CHILDHOOD
SEMA DOĞAN, REJİN KEBUDİ, İSMAİL EVREN, EMİN DARENDELİLER, MELİH BULUT, İNCİ AYAN
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Summary

Çocuklardaki böbrek tümörleri genellikle Wilms' Tümörü olsa da, nadiren böbrekte nöroblastom görülebilir. Böbreğin primer ganglionöroblastomu oldukça nadirdir. Bu yazıda 5 yaşındaki bir kız çocuğunda primer böbrek ganglionöroblastomu bildirilmiştir.