TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PRİMER RENAL GANGLİONÖROBLASTOM VAKASI
SEMA DOĞAN, REJİN KEBUDİ, İSMAİL EVREN, EMİN DARENDELİLER, MELİH BULUT, İNCİ AYAN
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuklardaki böbrek tümörleri genellikle Wilms' Tümörü olsa da, nadiren böbrekte nöroblastom görülebilir. Böbreğin primer ganglionöroblastomu oldukça nadirdir. Bu yazıda 5 yaşındaki bir kız çocuğunda primer böbrek ganglionöroblastomu bildirilmiştir. Keywords :