TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
COMPARISON OF TUR TO TUR-MVAC THERAPY FOR STAGE T2NXM0 BLADDER TUMORS
C MİROĞLU, D BAŞAK, E ÖZDİLER, M ÜNSAL, E ÜNLÜER, D ÖZCAN
SSK Okmeydanı Hast. II. Üroloji Kliniği

Summary

1.9.1986-30.8.1989 tarihleri arasında klinik tanıları T2NxM0 olan 27 hastada nüks süreleri araştırıldı. Sadece TUR ile tedavi edilen 14 hastada tümör ortalama 4.6 ayda nüks etti. TUR Sonrası adjuvant MVAC kemoterapi kombinasyonu uygulanan 12 hastanın ise sadece ikisinde ortalama 13 ayda nüks görüldü. Tümörsüz yaşam süresi TUR + MVAC grubunda TUR grubuna göre istatiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulundu (p < 0.001). Bir hasta kemoterapinin 3. ayında vefat etti.