TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
EVRE T2 NX MO MESANE TÜMÖRLERİNDE TUR İLE TUR + MVAC TEDAVİLERİNİN MUKAYESESİ
C MİROĞLU, D BAŞAK, E ÖZDİLER, M ÜNSAL, E ÜNLÜER, D ÖZCAN
SSK Okmeydanı Hast. II. Üroloji Kliniği 1.9.1986-30.8.1989 tarihleri arasında klinik tanıları T2NxM0 olan 27 hastada nüks süreleri araştırıldı. Sadece TUR ile tedavi edilen 14 hastada tümör ortalama 4.6 ayda nüks etti. TUR Sonrası adjuvant MVAC kemoterapi kombinasyonu uygulanan 12 hastanın ise sadece ikisinde ortalama 13 ayda nüks görüldü. Tümörsüz yaşam süresi TUR + MVAC grubunda TUR grubuna göre istatiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulundu (p < 0.001). Bir hasta kemoterapinin 3. ayında vefat etti. Keywords :