TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
GRANULOMATOUS VASCULITIS OF WEGENER: REPORT OF A CASE WITH PRIMARY MUCOCUTANEOUS LESIONS AND PULMONARY INVOLVEMENT
N ÜSKENT, MEHMET DANACI, H TOR, İ ÖZTEK, E POYRAZOĞLU, Z ALTINOK
Gata Haydarpaşa Eğitim Hası. İç Hastalıkları Kliniği

Summary

Wegener Granülomatozis'i etiyolojisi belli olmayan, generalize vaskülit, üst ve alt solunum yollarında nekrotizan granülomatöz lezyonlar ve fokal nekrotizan glomerulonefritis tablosu ile seyreden fatal bir hastalıktır. Değişen derecelerde yaygın küçük damar vaskülitisi, geniş bir spekturumda semptom ve klinik bulgunun ortaya çıkmasına, bu nedenle tanıda karışıklığa sebep olabilir. Önceleri universal olarak fatalite ile sonuçlanan bu hastalıkta Cyclophosphamide ile % 90 olgunun üzerinde uzun süreli tam remisyonlar sağlanabilmesi diğer bir özelliğidir. Bu makalede akciğer lezyonlar! Görünüm olarak metastatik karsinomu anımsatan ve yaygın mukokutenyal nekrotizan vaskülitis ile seyreden ve Wegener Granülomatozis olgusu sunulmaktadır. Cyclophosphamide ile tüm lezyonlarda tam iyileşme sağlanan hastada remisyonun süreci izlenmektedir.