TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
WEGENER'İN GRANÜLOMATÖZ VAKÜLİTİSİ: PRİMER MUKUKOTENYAL TUTULUM VE AKCİĞER LEZYONLARI İLE SEYREDEN BİR OLGU BİLDİRİMİ
N ÜSKENT, MEHMET DANACI, H TOR, İ ÖZTEK, E POYRAZOĞLU, Z ALTINOK
Gata Haydarpaşa Eğitim Hası. İç Hastalıkları Kliniği Wegener Granülomatozis'i etiyolojisi belli olmayan, generalize vaskülit, üst ve alt solunum yollarında nekrotizan granülomatöz lezyonlar ve fokal nekrotizan glomerulonefritis tablosu ile seyreden fatal bir hastalıktır. Değişen derecelerde yaygın küçük damar vaskülitisi, geniş bir spekturumda semptom ve klinik bulgunun ortaya çıkmasına, bu nedenle tanıda karışıklığa sebep olabilir. Önceleri universal olarak fatalite ile sonuçlanan bu hastalıkta Cyclophosphamide ile % 90 olgunun üzerinde uzun süreli tam remisyonlar sağlanabilmesi diğer bir özelliğidir. Bu makalede akciğer lezyonlar! Görünüm olarak metastatik karsinomu anımsatan ve yaygın mukokutenyal nekrotizan vaskülitis ile seyreden ve Wegener Granülomatozis olgusu sunulmaktadır. Cyclophosphamide ile tüm lezyonlarda tam iyileşme sağlanan hastada remisyonun süreci izlenmektedir. Keywords :