TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
C BARLAS, M A BEDİRHAN, E ONURSAL, D YILMAZBAYHAN, M CEVİZ
İstanbul Tıp Fak. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi BD

Summary

Trakea ve bronkial ağacın selim tümörlerinden olan fibromlara oldukça nadir rastlanılmaktadır. Üç yıldır öksürük, balgam ve nefes darlığı olan hastamız 46 yaşında olup erkektir. Rutin akciğer grafisinde sol ana bronşun carina'dan itibaren ampute olduğunun görülmesi ve evvelce yapılan bronkoskopisinde"adenom" şüphesi üzerine hasta ameliyat edilmiş ve eksplorasyonda, carina seviyesinde trakeobronkial sahadan çıkan2X2 cm ebadında, pediküllü tümöral kitle saptanmış, sleeve rezeksion yapılmıştır. Patolojik tetkikte ise trakeal fibrom tesbit edilmiştir. Hasta, halen kontrolümüz altında olup semptomsuzdur.