TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
U HACIHANEFİOĞLU, D YILMAZBAYHAN, Ç BAYINDIR
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji AD

Summary

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 1968-1985 yılları arasında sitolojik olarak tanı konulan 3 perikardiyal mezotelyoma olgusunun sitolojik bulguları ve bu olguların klinik ve patolojik özellikleri sunulmaktadır. Olgularımız 46 yaşında erkek, 23 ve 74 yaşında kadın hastalar olup, mezotelyoma tanıları ilk kez sitolojik inceleme sonucunda konulmuştur. Yurdumuzda özellikle perikard epaşmanlarında sitolojik tanı pek kullanılmamaktadır. Çok çeşitli nedenlerle meydana gelen epaşmanlarda hastalığın nedenine ve tedavisine yönelik incelemeler daha çok bakteriolojik ve biokimyasal düzeyde kalmaktadır. Oysa hızlı oluşan, özellikle hemorajik sıvılarda sitolojik tanı ile muhtemel bir malignite (primer veya metastatik malignite olabilir) Kesin tanıya kolayca gitmek mümkündür. Bu çalışmada olgularımızdan elde edilen sonuçlar, mezotelyal hücrelerdeki malignite kriterleri üzerinde durulmakta ve ayırıcı tanıyı gerektiren diğer hastalıklar tartışılmaktadır.