TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
S ÖZARMAĞAN, D BUDAK, H GÜNÜZ, N SAKA, F DİZDAROĞLU, S ÖZTÜRK
İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi AD

Summary

1980-1985 yılları arasında tanı, tedavi ve izlemeleri yapılan 11 çocukluk yaşı tiroid karsinomunun retrospektif çalışması yapıldı. Cerrahi girişim gerektiren 513 tiroid vakası arasında çocukluk yaşı indeksi %4,6 olarak bulundu. 24 vakayı kapsayan bu seride karsinom indeksi ise 45,8 idi. Çalışmamızda çocukluk yaşı tiroid kanserlerinin tanı, cerrahi yaklaşım ve morfolojik yönlerden tartışma ve değerlendirilmesi yapıldı.