TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
V UYSAL, S ÖZTÜRK, N ARAS, M AKINCI, A KADIOĞLU
İstanbul Tıp Fak. Patoloji AD

Summary

Çalışmamızda, 534 primer malign böbrek tümörü vakasının 76'sının (%14,5) böbrek pelvis karsinomu olduğu ve sıklık bakımından 328 (% 61,5) hipernefrom ve 100 (% 19) Wilms tümörü vakasından sonra üçüncü sırayı aldığı belirlenmektedir. Vakalarımızın 57'si (% 74,5) değişici epitel ve diferansiyasyon gösteren değişici epitel hücreli karsinom, 17'si ( % 23) skuamöz hücreli karsinom ve 2'si (% 2,5) adenokarsinomdur. Yaş ortalaması 62 olarak belirlenmiş ve tümörlerin erkeklerde kadınlara nazaran 4 kez daha sık olduğu saptanmıştır. Tümörlerin %78'inin grade II ve III'de, % 72'sinin evre III ve IV'de olduğu belirlenmiştir. Diferansiasyon gösteren değişici epitel ve skuamöz hücreli karsinomlarda evre III ve IV olan vakalar % 78 oranında bulunmuş ve indiferansiye alanlar gösteren 6 vakanın da bu grupta olduğu dikkati çekmiştir. Tümör grade ve stage'i arasında elde edilen veriler bu tümörlerin agressif bir gelişme gösterdiğini ve özellikle skuamöz metaplazili değişici epitel ve skuamöz karsinomda daha belirgin olduğunu göstermektedir.