TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
M ÜZEL, M HIZ, M BABACAN, G GİRİŞKEN, C YURTOĞLU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD

Summary

Habis Yumuşak doku tümörlerinin cerrahi tedavisi tümör davranışı hakkında geniş bilgi sahibi olunmasını zorunlu kılar. Her olgu ortopedist, radiolog, patolog, radyasyon onkoloğu ve medikal onkologdan oluşan bir ekip tarafından değerlendirilmeli ve her olgu için kendisine en uygun tedavi yöntemi seçilmelidir. Tümörün histolojik gradı, lokalizasyonu ve metastazı cerrahi tedavinin temel taşlarıdır. Biopsi ve cerrahi evrelendirme hastanın kesin tedavisini yapabilecek yeterlilikte bir ekip tarafından yapılmalıdır. Lokal radikal rezeksiyonlar ve radikal organ kaybı ile beraber amputasyon türü ameliyatlar ile kombine radyoterapi ve kemoterapi seçilecek tedavi yöntemleridir. 1972- 1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda bu şekilde tedavi edilen 31 yumuşak doku habis tümörü olgusu gözden geçirildi ve cerrahi tedavi sonuçları takdim edildi.