TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
R İLHAN, T DAĞOĞLU, S ÖZARMAĞAN, M KEÇER, A İPLİKÇİ, D YILMAZBAYHAN, S GÜNAY, Y BOZFAKİOĞLU
İstanbul Tıp Fak. Patoloji AD

Summary

Memenin jelatinöz ya da kolloidal karsinomları olarak da adlandırılan müsinöz karsinomlarda değişik histopatolojik görünüm mevcuttur. Bu güne değin tarafımızdan incelenmemiş olan bu tür vakalar konu olarak seçilmiştir. Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı biopsi materyali içerisinde 1979-1985 yılları arasında saptanan 21 müsinöz meme karsinomu vakası incelenmiştir. Vakalarımızın tümü kadın olup, en küçük yaş 28, en büyük yaş 78'dir. Ortalama yaş 54.8 olarak saptanmıştır. Tümör sıklıkla 6. ve 8. dekatlarda görülmektedir. Sol memede 11, sağ memede 4 vaka bulunmuş olup bunlardan ikisi üst-dış, biri alt-iç, biri santral lokalizasyonludur. Tümörün tümünün çıkarıldığı vakalarda büyüklük 0.3-5.9 cm. arasında değişiklik göstermektedir. Axiler materyalin incelendiği 3 vakanın birinde metastaz saptanmıştır. Bu bulguların kaynak verilerle kıyaslaması yapılmış, sağlanan sonuçlar değerlendirilmeye çalışılmıştır.