TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
D YILMAZBAYHAN, T DAĞOĞLU, R İLHAN, S ÖZARMAĞAN, M KEÇER, M ÜNAL, A İPLİKÇİ, Y BOZFAKİOĞLU, S GÜNAY
İstanbul Tıp. Fak. Patoloji AD

Summary

Özellik gösteren diğer meme karsinomlarına göre daha seyrek görülen memenin papiller karsinomları çalışma kapsamına alınmış ve 1979-1985 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı biopsi materyali içerisinde saptanan 5 vaka incelenmiştir. Hastalarımız 40-82 yaşlarında ve kadın olup, ortalama yaş 60 olarak belirlenmiştir. Tümör, vakaların ikisinde sağ, üçünde sol memede yer almaktadır. Bulgularımızı kaynak verileri ile kıyaslayarak elde edilen sonuçları değerlendirdik. Tam lokalizasyon bildiren bir vakada tümör sağ meme üst dış kadrandadır. Büyüklük bildiren bir vakada tümör çapı 3 cm.dir. Mastekomi piyesi incelenen bir vakamızda axiller materyeldeki 15 adet lenf ganglionundan ikisinde metastaz saptanmıştır. Bulgularımızı kaynak verileri ile kıyaslayarak elde edilen sonuçlan değerlendirmeye çalıştık.