TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
NİL MOLİNAS, EVİN BÜYÜKÜNAL, SÜHEYLA SERDENGEÇTİ, UĞUR DERMAN, BÜLENT BERKARDA, NAZMİ GÜLTEKİN, CEM'İ DEMİROĞLU
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Medikal Onkoloji

Summary

Rastgele seçilmiş 24 tanesi yakınmasız, 4 tanesi dispne yakınması bulunan, 28 Habis tümör tanısıyla izlenen olguda ekokardiyografik tetkik yapılarak, kalp tutulması araştırıldı; 3 hastada perikard, 2 hastada endokard tutulması saptandı. Bütün habis tümörlerin kalp metastazı yapma olasılığı varolduğundan kalp tutulması düşünülen olguların yanısıra ileri dönemdeki habis tümör hastalarında, iki boyutlu ekokardiyografik inceleme yapılmasının, hastaların takibi ve tedavisinin yönlendirilmesi açısından önemi üzerinde duruldu.