TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2004 , Vol 19 , Num 4
SERUM BCL-2 LEVELS IN PATIENTS WITH MALIGNANT MELANOMA
Dr. Derya DURANYILDIZ1, Tıb Bio. Hilal OĞUZ2, Dr. Hakan ÇAMLICA3, Dr. Faruk TAŞ4, Dr. Vildan YASASEVER2, Dr. Erkan TOPUZ5
1İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD, İstanbul
2İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD Kanser Biyokimyası Bilim Dalı, İstanbul
3İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji ABD, İstanbul
4İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji ABD, İstanbul
5İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Çalışmada malign melanomalı 44 hastada önemli bir anti-apoptotik protein olan bcl-2 serum düzeylerini belirlenmiş, tümör progresyonu ve klinik parametreler ile arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Serum bcl-2 düzeyleri çift antikor sandüviç enzim immünassay (ELISA) tekniği ile belirlenmiştir. Malign melanomalı hastalarda bcl-2 düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,01). Malign melanomalı hastalarda evrelere göre bcl-2 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunamamıştır. Orta doz Interferon- alfa tedavisi alan 8 nod pozitif hastada ve kombinasyon kemoterapi alan 10 metastatik hastada tedavi öncesi ve sonrası bcl-2 düzeyleri arasında da istatistiksel olarak bir anlamlılık bulunamamıştır. Bu küçük çalışma ile bu önemli apoptotik proteinin melanomadaki değerini belirlemek mümkün değildir. Bu alanda daha geniş çalışmalar yapılması gerekmektedir.