TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2004 , Vol 19 , Num 3
THE ROLE OF IL-6 in METASTATIC MALIGNANT MELANOMA
Tıbbi Biyolog Hilal OĞUZ1, Dr. Derya DURANYILDIZ2, Dr. Hakan ÇAMLICA3, Dr. Faruk TAŞ4, Dr. Vildan YASASEVER5, Dr. Erkan TOPUZ6
1İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD, Kanser Biyokimyası Bilim Dalı, İstanbul
2İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD, İstanbul
3İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
4İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji ABD, İstanbul
5İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD, Kanser Biyokimyası Bilim Dalı Başkanı
6İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Müdürü

Summary

Çalışmada metastatik malign melanomlu 16 hastada tedavi öncesi IL-6 serum düzeyleri belirlenmiş, bunun metastaz dağılımı ve sağkalımla ilişkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır.

IL-6 düzeyleri çift antikor sandviç enzim immunassay tekniği ile (R&D Systems, Inc.Minneapolis, USA) tayin edilmiştir. Metastatik malign melanomlu hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak (p=0,009) yüksek bulunmuştur. Aynı şekilde kilo kaybı olan (p=0,02), anemik (p=0,026), yüksek serum LDH düzeyli (p=0,028) ve kemoterapiye cevap vermeyen hastalarda (p=0,016) IL-6 düzeyleri anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Artmış IL-6 konsantrasyonu da (p=0,002), performans durumu kötü, kilo kaybı, düşük Hb düzeyi, artmış serum LDH düzeyi olan ve kemoterapiye cevap vermeyen hastalar gibi kötü prognostik faktör olarak değerlendirilmiştir. Serum IL-6 düzeyleri metastatik malign melanomlu hastalarda en önemli prognostik faktörlerden olan serum LDH düzeyi kadar değerli bir prognostik faktör olarak gözlenmiştir. Daha fazla hasta sayısı içeren çalışmalara gerek vardır.