TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
M UZEL, G GİRİŞKEN, M BABACAN, I AKGÜN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

Summary

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1971 - 1985 yılları arasında 13'ü habis ve 17'si selim olan 30 hastaya lokal rezeksiyon uygulanmıştır. Lokal rezeksiyon belirli şartlarda kemiğin aktif veya agressif selim lezyonlarının ve düşük gradlı ve seçilmiş yüksek gradlı sarkomlarının tedavisinde amputasyona uygun bir alternatif olabilir. Tümörün tutulan kemikte skip metastaz meydana getirmesi, çevre dokuları ve adaleler arasına yayılımının önceden bilinerek, lokal rezeksiyonun sınırı ameliyattan önce konvansiyonel radyografi, isotop skenningi, bilgisayarlı tomografi ve anjiografi ile belirlenebilir.