TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
CHEMOTHERAPY RESULTS IN OVARIAN CARCINOMA
BÜLENT BERKARDA, UĞUR DERMAN, SÜHEYLA SERDENGEÇTİ, EVİN BÜYÜKÜNAL, NİL MOLİNAS, KADİR BAL
İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Summary

1976-1986 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji polikliniğinde over tümörü nedeniyle tedavi edilen 230 hasta, retrospektif olarak incelenmiş ve tek ilaçlı tedavi ile cisplatinli ve cisplatinsiz kombine kemoterapi sonuçları karşılaştırılmıştır. 60 yaş altındaki olgularda, 1 yıllık yaşama oranı tek ilaçlı tedaviyle % 74, cisplatinsiz kombine tedaviyle- % 58, cisplatinli kombine tedaviyle % 74 bulunmuştur. Bu oranlar 3 yıl sonunda sırasıyla %45, % 15 ve % 51 olmuş, 5 yıl sonunda da değişmemiştir. 60 yaş üzerindeki olgularda l yıllık yaşama oranı tek ilaçlı tedaviyle %69, Cisplatinsiz kombine tedaviyle % 30, cisplatinli kombine tedaviyle % 100 bulunmuştur. Bu oranlar 2 yıl sonunda, sırasıyla % 35, % 30 ve % 75 olarak bulunmuştur.