TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
K DİNÇOL, E TOPUZ, HALUK ONAT, NİJAD BİLGE, GÖKHAN TÖRE, O ALDEMİR, MÜNİR KINAY
İstanbul Onkoloji Enstitüsü

Summary

50 normal ve histolojik olarak meme kanserinin varlığı kanıtlanmış 44 hastada CEA, CA: 19-9, CA:12-5, lipide bağlı sialik asit (LSA) ve perkloratla ekstrakte silmiş L-Fucose (PEF)un serum seviyeleri araştırılmış ve PEF İLE CA: 19-9'un meme kanseri varlığını diğerlerinden daha sık olarak aksettirdiği belirlenmiştir.