TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
ADAMANTINOMA OF TIBIA
M DEMİRYONT, M BERKMAN, Y AKALIN
İstanbul Ü. Tıp Fakültesi, Patoloji AD

Summary

İki tibia adamantinom olgusu klinik ve histopatolojik yönden incelendi. Olguların biri 11 yaşında bir kız çocuğu idi. Lezyon hem tibiayı, hem de fibulayı tutmuş, litik, mültiloküler alanlar oluşturmuştu. Rezeksiyon yapılan olgunun incelenmesinde, skuamoz tipte bir tibia adamantinomu saptandı. Diğer olgu ise 25 yaşında bir erkek hasta olup, tümör tibiada belirgin destrüksiyon oluşturmuştu. Ayrıca, çevre yumuşak doku ve cildi infiltre etmiş, portakal büyüklüğünde bir kitle yapmıştı. Işık mikroskopik incelemede, bazoloid epitel adacıkları yanında yarık döşeyen tubular yapılarda gözlendi. Ultrastrüktürel incelemede, birinci olguda olduğu gibi, epitelyal kökeni destekler bazal lamına, hücreler arasında desmozomlar ve hücre stoplazmaları içerisinde mikrofilamentler vardı.