TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
RECEP AYDİLEK, ENVER DURAN, OLGAÇ SEBER, D KAMALI, BİNGÜR SÖNMEZ
GATA Ask. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD

Summary

Ön mediastende, timomaya benzeyen bir dev lenf düğümü hiperplazisi cerrahi girişim ile çıkarıldı. Histolojik olarak küçük germinal merkezleri bulunan lenfoid folliküller ve hiyalinizasyon gösteren kapiller proliferasyon gibi hiyalin vasküler tipe has özellikler saptanmıştır. Ayrıca interfolliküler alanlarda bol miktarda plazma hücrelerin görülmesinden dolayı, plazma hücrelerinden zengin bir hiyalin vasküler tip lenf düğümü hiperplazisi olarak isimlendirilmiştir.