TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 2
PRIMARY OVARIAN SARCOMA (REPORT OF FOUR CASES)
M BAŞ, N ÖZTÜRK, EMİN DARENDELİLER, IŞIK ASLAY, GÖKHAN TÖRE, ERKAN TOPUZ, G ERSEVEN, G H ŞAHİN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., Van

Summary

Primer over sarkomları kötü prognoza sahip ve agresif davranışlı nadir malignitelerdir. Genellikle postmenopozal kadınlarda meydana gelmektedir. Kliniklerimizde 27 yıldan fazla bir sürede 4 over sarkomlu vaka tedavi edildi. 1970- 1977 yılları arasında retrospektif olarak epidemiyolojileri, prognostik faktörleri ve tedavileri incelendi. Üç vakaya total abdominal histerektomi ve bilateral salpengooofrektomi ve/veya omentektomi ve 1 vakaya sağ oofrektomi ile 501 wedge rezeksiyonu uygulandı. Postoperatif dönemde tüm vakalara adjuvant kemoterapi (sisplatin, doksorubisin ve sitoksan-PAC) ve pelvik radyoterapi uygulandı. Ortalama yaş 42.25 olarak saptandı. Bir vaka fuziform hücreli sarkom, bir vaka leyomiyosarkom ve iki vaka miks müllerian sarkom karsinosarkom) patolojik tanısına sahipti. İki vaka evre IA, bir vaka evre IIA ve bir vaka evre IIIA idi. Tüm vakalarda sağkalım analizleri ile tanı konulduktan sonra ortalama sağkalım 42.5 ay olarak saptandı. Tedavinin esasını total abdominal histerektomi, bilateral salpengooofrektomi ve tümör kütlesinin ekstirpasyonu gibi debulking cerrahi teşkil etmektedir. Bu hastalıkta postoperatif adjuvant kemoradyoterapinin faydası kesin olmamakla birlikte, PAC kemoterapi rejimi ve pelvik yinelemeleri azaltmak için pelvik radyoterapi etkili gibi görünmektedir .