TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 2
OVER GRANULOSO-CELL TUMOR: GENERAL CHARACTERISTICS AND PROGNOSTIC FACTORS OF 32 CASES
SEVGİ ÖZDEN, PINAR SAİP, MAKTAV DİNÇER, NAKİYE ÖZTÜRK, IŞIK ASLAY, ERKAN TOPUZ, GÖKHAN TÖRE
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Summary

1978-1990 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü'ne over granüloza hücreli tümör tanısıyla başvurmuş 32 hastanın genel özellikleri ve prognostik faktörleri retrospektif olarak incelendi. Medyan yaşı 45 (11-68) olan hastaların 14'ü (%44) abdominal ağrı, 11'i (%34) karında şişlik, 5'i (%16) vajinal kanama, 2'si (%6) amenore ile başvurdu. Yirmi üç hastaya (% 72) total abdominal histerektomi- bilateral salfingoooferektomi, 7'sine (%22) unilateral ooferektomi, 2'sine (%6) laparotomi ve biyopsi uygulanmıştır. Yirmi beş hastanın (% 78) granüloza hücreli, 7'sinin (%22) granülozateka hücreli olduğu belirlendi. On üç hastada (%41) asit mevcut iken, 19 hastada (%59) asit saptanmadı. On beş hastada postoperatif rest tümör olmadığı (%48), 2'sinde 2 cm'den küçük (%7), 15'inde 2 cm'den büyük rest olduğu belirlendi. Postoperatif rest tümörü kalmayan hastalarda 5 yıllık sağkalım, 2 cm'den büyük rest tümörü kalanlara nazaran anlamlı derecede daha yüksekti (%85'e, 7%) (P=0.0001). Evre I olan 13 hastanın (%41) 5 yıllık sağkalımı % 92, Evre III olan 16 hastanın (%50) ise %10 olarak hesaplandı (P=0.0001). Yaş, histoloji, ilk semptom, parite, operasyon tipi ve asit varlığının sağkalıma etkisinin olmadığı, evre ve postoperatif rest tümör varlığının ise sağkalımı anlamlı olarak etkilediği saptandı.