TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 2
FACTORS AFFECTING THE SET UP TIME DURING RADIOTHERAPY
MEHMET ŞEN, FADİME AKMAN, RIZA ÇETİNGÖZ, SEVDA ALTINÖRS, MUSTAFA KILIÇ, YÜKSEL ÖZMEN, SEMRA PAŞA, MEHTAP TOLUNAY, AYDIN AYNAL, FİLİZ ARKAN, FATMA ÇİMEN, AYŞE YILDIRIM
DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD., İzmir

Summary

Amaç: Radyoterapi birimlerinde günlük iş yükünün en büyük bölümünü oluşturan hasta tedavilerinde setup sürelerini etkileyen faktörleri değerlendirerek bu bilginin randevu sistemlerinin oluşturulmasında kullanılmasını sağlamaktır. Gereç-Yöntem: Dokuz Eylül Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde Mart 1998'de 104 hastada gerçekleştirilen 466 setup incelenmiştir. Tüm setuplarda tanı, aygıt, alan sayısı, tedavi amacı, hastanın ayakta, tekerlekli sandalyede, sedyede olması, koruma bloğu, aksesuar, maske, bireysel blok koruma tepsisi varlığı, tekniker sayısı ve her alanın gerçek tedavi süreleri (GTS) ile hastanın tedavi odasına giriş ve çıkışı arasındaki toplam süre (TTS) dakika cinsinden kaydedilmiştir. Değerlendirmede alanların GTS'leri TTS'den çıkartılarak her hastaya ait setup süreleri (SS) hesaplanmış ve bu sürelerin yukardaki faktörlere göre değişimi incelenmiştir. Bulgular: Lineer akseleratörde alan başına ortalama SS 4.8, Co 60'da 3.5 dakikadır. Endikasyon ve alan sayılarına göre incelendiğinde ortalama SS'leri: Adjuvan meme ışınlamasında 2, 3, 4, 5 alanlarda sırasıyla 10.8, 9.3, 12.3, 15.2; akciğerde 2 alan 10.2, pelvik 4'lü alanlarda 16.3; baş-boyun bölgesinde 1, 2, 3, 4 alanlarda 6.2, 7.9, 9.6, 18; 2 alanlı beyin ışınlamasında 8.2; lenfomalarda 2 alanda 13.8 dakika olarak bulunmuştur. Palyatif 3 alanlı tedavilerde hastanın ayakta, tekerlekli sandalye veya sedyede tedaviye gelişinde sırasıyla 8, 14.4 ve 24 dakikalık SS'leri hesaplanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda alanların GTS'lerinde bağımsız olarak SS'lerin ışınlama bölgesi, alan sayısı ve hastanın durumundan etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle daha düzenli klinik işleyiş için GTS'leri yanında saptanan faktörlere göre randevu sistemi düzenlenmelidir.