TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 1
MAFFUCCI SYNDROME COMBINED WITH HEMANGIOENDOTHELIOMA: A CASE REPORT
FULYA YAMAN, ESRA KAYTAN, A NURİ TENEKECİ, CANAN GÜNGÖR, EMİN DARENDELİLER
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD., İstanbul

Summary

"Maffucci Sendromu" multipl enkondromalar ve hemanjiyomaların birlikte görüldüğü bir sendromdur. Vasküler endotelyal bir tümör olan hemanjiyoendotelyomaların Maffucci sendromuna eşlik etmesi nadir olmakla birlikte literatürde vaka sunumları şeklinde bildirilmektedir. Aralık 1998'de, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'ne "Maffucci Sendromu'na eşlik eden hemanjiyoendotelyoma" tanısıyla 18 yaşında bir erkek hasta başvurmuştur. Bu yazıda lokal olarak tekrarlayan ve metastaz kapasitesi olmadığı söylenen bu tümöre tedavi yaklaşımımız sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.