TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 1
A NEW PROTEIN IN MULTIDRUG RESISTANCE: LUNG RESISTANT PROTEIN (LRP)
TİRAJE CELKAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediyatrik Hematoloji-Onkoloji BD., İstanbul

Summary

Hücre membranından değişik maddelerin transportunda ABC transport sistemlerinin yanında, farklı etkili mekanizmalar da rol oynar. Klinik, genetik ve moleküler araştırmalar bu değişik transport sistemlerinden birinin de 'vaults' denilen hücre içi yapılar üzerinden olduğunu düşündürmektedir. Hücre içi ilaç düzeyinin azalmasının bir nedeni ilacın sitoplazmik veziküller içinde hapsedilmesi ve bu nedenle ulaşacağı hedeflere gidememesidir.