TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 4
PULMONARY BLASTOMA: A CASE REPORT
FİGEN KADAKAL, ERDOĞAN ÇETİNKAYA, NAZAN GÜLHAN BAYRAM, İBRAHİM DİNÇER, DİLEK YILMAZBAYRAM, ADNAN AYDINER, ATİLLA GÜRSES
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi

Summary

24 yaşında erkek hasta, öksürük, sol yan ağrısı, balgam çıkarma ve hemoptizi şikayetleriyle kliniğimize yatırıldı. Radyolojisinde; sol akciğer alt lob periferinde, plevraya geniş tabanla oturan, diyaframa komşu, düzgün lobule konturlu, içinde hava-sıvı yoğunluğunda alanlar bulunan 9.5x7.5 cm boyutlarında yumuşak doku yoğunluğu mevcuttu. Fiberoptik bronkoskopide, sol alt lob posterior segmentin bir subsegmentini tamamen tıkayan, üzeri parlak kırmızı renkli lobüle lezyon görüldü. Bronkoskopi esnasında kitleden alınan biyopsi malign karsinoid tümör olarak raporlandı. Sol torakotomi ve sol alt lobektomi yapıldı. Patolojik incelemede; halkasal yapılar, trabeküller ve kordonlar oluşturan, iri hiperkromatik çekirdekli eozinofilik sitoplazmalı hücreler, hücrelerde çift sıralı dizilim özelliği, arada veziküler çekirdekli soluk sitoplazmalı solid topluluklar; stromada miksoid görünüm, fokal matür kıkırdak dokusu odakları bulgularıyla pulmoner blastoma (fetal adenokarsinom tipinde) tanısı kondu. Bir yıl sonra metastatik lezyonlarla başvurdu. Siklofosfamid 750 mg/m², vinkristin sülfat 1.4 mg/m², doksorubisin 50 mg/m², prednizon 100 mg 3 kür kemoterapi uygulandı. Kısmi cevap alındı. Hastalığının ilk saptanmasından 16 ay sonra hasta kaybedildi.