TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
MALIGNANT HISTOCYTOSIS: CASE REPORT
BAHAR KILIÇARSLAN, GÜLAY ÖZBİLİM, GÜLTEN KARPUZOĞLU, AKİF YEŞİLİPEK, ŞAHŞİNE AKKUŞ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD

Summary

Malign histiyositozis histiyositik orijinli hücrelerin sistemik neoplastik proliferasyonudur. Malign histiyositozis Class III histiyositozis adı altında sınıflandırılmaktadır. Bu vakada ateş, lenfadenopati, splenomegali ve hepatomegaliye sahip malign histiyositozisli hasta sunulmuştur.