TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
ASSESSMENT OF STEM CELL CONTENT IN PERIPHERAL BLOOD AS A STEM CELL: ENUMERATION OF THE CD34+ CELLS BY FLOW CYTOMETRY
MUSTAFA N YENEREL, SEVGİ KALYOĞLU BEŞIŞIK, TÜLİN BUDAK ALPDOĞAN, DENİZ SARGIN, YÜCEL TANGÜN
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana BD., Hematoloji BD.

Summary

Son yıllarda, hematolojik habis hastalıkların tedavisinde kemik iliği nakli yerine otolog veya allogeneik periferik kök hücre transplantasyonu (PKHT) tercih edilmektedir. Bu işlem sırasında yeterli oranda hematopoietik hücre verilebilmesi için CD34+ hematopoietik kök hücrelerin miktarını belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle son yıllarda, CD34+ hücre sayım yöntemlerinin standardizasyonu için geniş, çok merkezli çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmamızda Haziran 1995-Haziran 1998 tarihleri arasında yapılan 18 otolog PKHT ve 23 allogeneik PKHT'unda, graftın kalitesini değerlendirmek üzere kullandığımız akım sitometresi ile CD34+ hematopoietik kök hücre sayım yönteminin özellikleri ve bu yöntemle elde ettiğimiz sonuçlar bildirilmiştir.