TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
THE PSYCHOLOGICAL PROBLEMS ENCOUNTERED DURING THE CHEMOTHERAPY
IŞIN BARAL KULAKSIZOĞLU
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

Summary

Kanser tanı aşamasından itibaren hem hastaları hem de aileleri zorlayan bir hastalıktır. Günümüzde pek çok yeni kemoterapötik ajan olmasına rağmen yan etki potansiyellerinin halen devam etmesi nedeni ile hastalar kanser tedavisi sırasında zor dönemlerden geçerler. Bu süreç içinde de direkt ilaca bağlı etkiler dışında da pek çok psikolojik reaksiyon veya psikiyatrik hastalık ortaya çıkabilir. Kaygılı reaksiyonlar, depresif duygudurum, uyku bozuklukları, tedaviye uyum sorunları veya aile, hasta ve tedavi ekibi arasında iletişim sorunları yaşanabilir. Hastaların medikal bakım ve tedavileri ile birlikte ruhsal bakım ve tedavileri eşzamanlı olarak yapılabilirse alınan sonuçlar hem hasta hem de doktorlar için daha yüz güldürücü olacaktır. Bu yazının amacı kemoterapi alan kanser hastalarının ruhsal tepkileri hakkında sağlık çalışanlarına bilgi vermektir.