TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
D BUDAK, S ÖZARMAĞAN, UĞUR HACIHANEFİOĞLU, S MERCAN, A İĞCİ
İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi AD

Summary

Tiroidin indiferansiye tümörleri arasında nadir olarak görülen bir fibrosarkom vakasını klinik bulguları, seyri ve histopatolojik özellikleri açısından değerlendirerek sunduk.