TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
LARYNGEAL CARCINOSARCOMA (SPINDLE CELL CARCINOMA)
NİMET GÖKHAN, MUAMMER ÖNAL, TURGAY HAN, ÖMER FARUK ATAY, DOĞAN ÖMER KÜNTAY
SSYB Haseki Hastanesi, Patolojik Anatomi Laboratuarı

Summary

Kliniğimizde 1975-1986 yılları arasındaki 334 larenks kanser serisi içinde bulunan iki karsinosarkom (iğ hücreli epidermoid karsinom) olgusu sunulmuştur. Nadir görülmesi, tanı güçlüğü ve tedavi yönteminin tartışmalı olması nedeniyle literatür araştırması yapılarak konu irdelenmiştir.