TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
OCCUPATIONAL CANCER: DESCRIPTION AND HISTORY
HÜLYA GÜL, TURHAN AKBULUT
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Summary

Bir konunun geçmişteki gelişimini izlemek o konu hakkında oldukça yararlı bilgiler sağlar. Bu anlamda kanser epidemiyolojisi hakkındaki tarihsel gözlemler ve yapılmış çalışmalar incelendiğinde, kanser etyolojisindeki yeni buluşların kaynağının epidemiyolojik araştırmalar olduğu görülmüştür. Mesleğin bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi gereği 1950'den beri birçok epidemiyolojik çalışmayla ortaya konmuş ve etyolojiye yönelik olarak kanser etken etkileşiminde etken ile nedensel ilişkili önemli sonuçlar alınmıştır. Bu incelemede mesleksel kanser epidemiyolojisinin uzun ve ilginç tarihsel gelişimi araştırılmış ve konunun ülkemizdeki uygulamalarına değinilmiştir.