TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
RESULTS OF RADIOTHERAPY IN THE TREATMENT OF PEYRONIE'S DISEASE
D ETİZ, H Ş ERKAL, MELAHAT GARİPAĞAOĞLU, MELTEM SERİN, CENGİZ KURTMAN, S Y KURTULMAZ, AHMET ÇAKMAK
A.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD., Ankara

Summary

1986-1995 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı'nda radyoterapi uygulanan 12 Peyronie vakası retrospektif olarak incelendi. Vakalara ortalama 850 cGy (600-2000), 4 fraksiyonda (3-10), 6 günde (3-12) radyoterapi uygulandı. Ortalama takip süresi 36 aydı. Bu çalışmada 10 vakanın 8'inde ağrıda azalma veya kaybolma, 11 hastanın 5'inde deviasyonda kısmi düzelme, 12 hastanın 4'ünde penisdeki plaklarda gerileme saptandı, 5 hastanın hiçbirinde impotans durumuna yanıt alınamadı.