TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
RADIOTHERAPY IN KASABACH-MERRITT SYNDROME: CASE REPORT
MUSTAFA ESASSOLAK, DENİZ YALMAN, ZEYNEP ÖZSARAN, ARİF ARAS, AYFER HAYDAROĞLU, NAZAN ÇETİNGÜL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., İzmir

Summary

Doğduğunda umbilikus altında 1x3 cm boyutlarında kırmızı renkli leke tarzındaki lezyonu fark edilen vakamız, lezyonun bir ayda giderek büyümesi üzerine yapılan tetkikler sonucunda Kasabach-Merritt Sendromu (KMS) tanısı almıştır. Yüksek doz prednizolon ve alfa interferon tedavisine yanıt alınamayan vakaya doğumundan 4 ay sonra 8 Gy (2 Gy/gün) radyoterapi (RT) uygulanmıştır. RT sonrası klinik bulgular düzelmiş ve lezyon %95'in üzerinde gerileme göstermiştir. Bu vaka sunumunda RT'nin KMS tedavisindeki potansiyel kullanımı gösterilmiş ve diğer tedavilerin yarar sağlamadığı durumlarda gözardı edilmemesi gereken, ucuz ve kolay uygulanabilir bir tedavi seçeneği olabileceği sonucuna varılmıştır.