TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
COMPLICATIONS OF PERIAORTIC LYMPHADENECTOMY IN GYNECOLOGIC ONCOLOGY
TUFAN BİLGİN, JALE GÜRLÜLER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD., Bursa

Summary

Son beş yıl içerisinde kliniğimizde jinekolojik kanser nedeniyle periaortik lenfadenektomi uyguladığımız 87 vakayı retrospektif inceledik. Bu vakalardan 40 tanesi endometrium, 17 tanesi serviks, 30 tanesi over kanseri idi. Hastaların ortalama yaşı 51.5±4.4 idi. Ortalama vaka başına 7.53 (2-23) lenf nodu çıkarıldı. Endometrium kanseri vakalarından 5'inde (%12.5), serviks kanseri vakalarından 2'sinde (%11.8), erken evre over kanseri vakalarından ilk cerrahi sırasında 25 vakanın 3'ünde (% 12), second look laparotomi sırasında yapılan 5 vakanın 2'sinde (%40) periaortik lenf nodu metastazı saptandı. İki vaka erken postoperatif dönemde tekrar ameliyata alındı. Birinci vaka over tümörü nedeniyle periaortik lenfadenektomi yapılan mitral ve aort kapak replasmanı yapılmış heparinize bir hasta idi ve hematom nedeniyle ertesi gün tekrar operasyona alındı. İkinci vaka da gelişen mekanik ileus nedeniyle postoperatif 11. gün operasyona alınan endometrium kanseri idi. Periaortik sahadaki küçük bir hematoma sekonder brit ileus saptandı. Ayrıca 5 vakada vena cava, bir vakada ovarian arter kesisi (toplam %6.9) nedeniyle intraoperatif major (100 cc'den fazla) kanama oldu ve vena cava ile aortaya sütür konarak kontrol altına alındı. Periaortik diseksiyona ait nitelendirilebilecek toplam komplikasyon oranı %9.2 olarak bulundu.