TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
CURRENT TREATMENT OF LARYNGEAL CANCER AND CONTROVERSIES
BEHBUT CEVANŞİR, NERMİN BAŞERER, MUSTAFA KOÇER, NECDET BİLİCİLER, ENGİN YAZICIOĞLU
İstanbul Tıp Fak. KBB Hast. AD

Summary

Son on yıllık devirde, tedavi şekli ve neticesinde yeni bir şey olmayan larenks kanserinde, cerrahi mi? yoksa radyoterapi mi? sorusuna memleketten memlekete, klinikten kliniğe ve hatta ülkemizde olduğu gibi, bir klinik içindeki değişik ekiplerden başka cevaplar alınmaktadır. Biz yıllardan beri uyguladığımız larenks kanseri ameliyatlarından edindiğimiz tecrübeleri ve sürvi sonuçlarımızı, kanser cerrahisine yönelik belli başlı merkezlerin sonuçlarım bildiren Dünya literatürü ile karşılaştırdık. Ayrıca bu konudaki farklı görüşleri de analize edip sonuç ve tercih farklılıklarını ortaya koymak istedir. Sonuç olarak, hem cerrahiye hem de radyoterapiyi sonuna kadar kullanmaya ve kanser oluşumunun sırlarını da incelememizin gerekli olduğuna karar verdik.