TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
A CASE REPORT: MAST CELL LEUKEMIA
AHMET ÖZTÜRK, H BALOĞLU, MUSTAFA YAYLACI, NECDET ÜSKENT
Gata-Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Servisi, Ankara

Summary

Sistemik mast hücre hastalığının tersine mast hücreli lösemi hızlı ve fatal bir klinik seyre sahiptir. Mast hücreli lösemi periferik kanda atipik mast hücrelerinde artış, kemik iliğinin mast hücreleri ile diffüz infiltrasyonu, hepatosplenomegali ve peptik ulkus ile karakterize bir hastalıktır. Malign sistemik mast hücre hastalığı ve bazofilik lösemi ayırıcı tanıda göz önünde tutulmalıdır. Çeşitli tedavi şekilleri denenmesine rağmen henüz kesin bir tedavisi yoktur. Bu yazıda bir mast hücreli lösemi vakası sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.