TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
PULMONARY BLASTOMA
MEHMET ALİ BEDİRHAN, ORHAN TAŞÇI, MERİÇ ŞENGÖZ, UĞUR HACIHANEFİOĞLU
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul

Summary

Pnömoblastomalar (PB) oldukça nadir rastlanan akciğer tümörlerindendir ve literatürde sadece 130 vaka bildirilmiştir. On iki yaşında erkek olan ve 1.5 yıldır süregelen şikayetleri nedeniyle tbc tedavisi gören hastanın bilgisayarlı tomografisinde lingulada atelektazi, bronkoskopisinde ise sol üst lob bronş ağzında adenoma benzer tümöral kitle imajı üzerine hasta ameliyat edildi. Sol üst lobektomi ve üst lob bronş ağzına bronkoplastik girişim yapıldı. Akciğerin patolojik tetkikinde PB saptanan hastanın bir adet subkarinal, bir adet trakeobronşiyal lenf gangliyonunda tutulum vardı. Postoperatif radyoterapi ve kemoterapi uygulanmış olup, hasta, yirmi aydır kontrolumuz altında ve semptomsuzdur.