TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
INTRAARTERIAL CHEMOTHERAPY IN ADVANCED HEAD AND NECK TUMORS
EROL EROĞLU, OKTAY ÖKSÜZ
Ankara Onkoloji Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, Ankara

Summary

Baş-boyun tümörleri özellikle lokal ilerlemiş ve nüks vakalarda tedavi açısından zor klinik tablolar oluştururlar. Bu vakalarda cerrahi tedavi yapıldığı zaman bile vakaların 2/3'ünde kısa zamanda lokal nüksler gelişmektedir. Arteriyal dolaşımlarının niteliğinden ötürü bu vakalarda intraarteriyal kemoterapi 1960'lardan bu yana denenmektedir. Ankara Onkoloji Hastanesi'nde 1992- 1995 yılları arasında baş-boyun tümörlü 19 vakaya arteriyal kateter uygulandı. Vakaların 7'si kadın, 12'si erkekti ve ortalama yaş 57.5 olarak belirlendi. Vakalardan 8'inde tümör alt dudakta, 2'sinde sert damakta, 9 vakada ise saçlı seri ve yüzde yerleşimli idi. Vakalarda 5'ine daha önce sistemik kemoterapi uygulandığı belirlendi. Arteriyal kateter yerleştirilen vakalara 5-fluorourasil ve sisplatin intraarteriyal infüzyon şeklinde uygulandı. Vakaların 10'unda çeşitli komplikasyonlar saptanırken 14 vakada da çeşitli toksik yan etkiler gözlendi. Takip edilebilen 10 vakadan 4'ünde ilerleyici hastalık (%40), 2 vakada sabit hastalık (%20) ve 4 vakada kısmi yanıt (%40) gözlendi. Takip edilebilen 10 vaka için ortalama takip süresi 6.8 ay olarak belirlendi. Bu bulguların ışığında, lokal ilerlemiş baş-boyun tümörlerinde intraarteriyal kemoterapinin komplikasyonları ve toksik yan etkileri göz önüne alınarak seçilmiş vakalarda uygulanabileceği düşünülmektedir.