TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
OVARIAN TUMORS WITH LOW MALIGNANT POTENTIAL
HÜRRİYET TURGUT, ÜMİT BAYOL, DEMET ETİT, İNCİM BEZİRCİOĞLU, MERİH HANHAN, MUSTAFA TANAÇ
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir

Summary

Düşük malignite potansiyelli over tümörleri yüzey epitel kökenli over tümörlerinin %9.2-%20'sini oluştururlar. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuvarında 1987-1996 yılları arasında incelenen 20 düşük malign potansiyelli over tümörünün 15'i seröz, 3'ü müsinöz, 1'i endometrioid 1'i de Brenner tümörüdür. On beş vakaya palyatif cerrahi (USO,BSO veya TAH+BSO) girişim uygulanmış iken vakalardan 5'ine radikal operasyon yapılmıştır. On üç vaka evre 1a, 6 vaka evre 1c ve 1 vaka da evre 3c'de yer almaktadır. Evre 1c ve 3c'de yer alan toplam 7 vakaya kemoterapi uygulanmıştır. Bunlardan 5'ine "second-look" laparatomi yapılmış, makroskopik ve mikroskopik negatif bulunmuştur. On üç vaka ortalama 28.3 ay izlenmiş olup nüks veya uzak metastaz saptanmamıştır.