TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
AHMET NAFİZ KARADENİZ, I FRAZER
İstanbul Tıp Fak. Radyoterapi BD

Summary

Bu çalışmada, 1969-1979 yılları arasında grade-III astrositoma tanısı ile radyoterapi uygulanan 52 olgu retrospektif olarak incelenmiş ve kayıp olgular çıkarıldıktan sonra tedavisi tamamlanmış 39 olguda elde edilen sonuçlar bildirilmiştir. Hastalara uyguladığımız tedavi çeşidi şöyledir: Yalnız radyoterapi: 16 (% 41), Parsiyel rezeksiyon ve postoperatif radyoterapi: 22 (%56), Total tümör çıkarılması ve postoperatif radyoterapi: 1 (% 3). Olgularımızda tanı biopsi ile konulmuş ve tedavileri Co-60 aygıtı ile yapılmıştır. 1976 yılına kadar lokal ışınlama tekniği kullanıldığı halde 1976 yılından sonra tedavinin birinci kısmında tüm beyin ışınlanması, ikinci kışında lokal ışınlama tekniği uygulanmıştır. Olguların 19'u (% 49) radikal ışın dozu 46-60 Gy (T.D.F.>76),20'si (% 51) palyatif ışın dozu 46 Gy (T.D.F.(76)ile tedavi edilmiştir. 1, 3 ve 5 yıllık yaşam oranları % 62, ve % 13 ve %10 olup, ortalama yaşam süneleri tüm grupta 19 ay, ölen olgularda 17 aydır. Çalışmamızda yaş, uygulanan cerrahi operasyon çeşidi ve ışın dozu gibi faktörlerin önemli prognostik faktörler olduğu izlenmiştir. (P değeri sırası ile 0,05 VPVO, 02; 0,02 Vp V0, 01; PV0, 05). Sonuç olarak bu çalışmada, Astrositomalarda (grade-III) uygulanan postoperatif radyoterapinin veya cerrahi operasyon yapılamayan olgularda tek tedavi yöntemi olarak uygulanan radyoterapinin yaşam süresini uzatmakta olduğu gösterilmekte, yaş ve uygulanan tedavi çeşidinin prognostik faktörler olduğu bir defa daha saptanmakta ve bu faktörlerin tedavi planlamasında gözönüne alınması gerektiği belirtilmektedir.