TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
THREE DIMENSIONAL PLANNING OF OPTIC GLIOMA, NASOPHARYNX AND LUNG CANCER
CENGİZ KURTMAN, HÜSEYİN BORA, MELTEM NALÇA, AHMET ÇAKMAK, BİNNAZ ÇELEBİOĞLU, DURMUŞ ETİZ, ZAFER KOÇAK
AÜTF Radyasyon Onkoloji AD., Ankara

Summary

Lokal hastalığın maksimum yok oluşu ile komplikasyonlar arası denge önemlidir. Radyoterapi sahasında normal dokuların komplikasyon olasılıkları ve tümör kontrol olasılıkları üç boyutlu bilgisayarlı planlama ünitelerinden elde edilen doz volüm histogramları ile saptanabilmektedir. İnhomojenite düzeltmesinin doz dağılımı üzerine etkisi değerlendirilebilir. Bu çalışmada optik gliom, nazofarenks karsinomu ve non small cell akciğer karsinomu vakasının tedavi planları 3-D planlama üniteleri ile değerlendirilmiştir.