TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
SARCOMAS IN THE HEAD AND NECK REGIONS: ANALYSIS OF 78 CASES
SÜLEYMAN ÖZEN, SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, HAYDAR DURAK, AHSEV BALİÇ, GÜNAY GİRİŞKEN
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Summary

Baş-boyun bölgesi yumuşak doku tümörlerinin geniş bir spektrumunu yansıtır ve sınıflandırılması hem cerrah, hem patolog için bazı güçlükler taşır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 1985-1994 yılları arasında tanı almış 78 adet baş-boyun yerleşimli sarkom vakası gözden geçirildi. Sarkomların yaklaşık %10.9'u baş-boyun yerleşimliydi. Kadın/erkek oranı 3/4'tür. Yaş aralığı 7 ay ile 85 yaş arasında değişmekte olup ortalama yaş 37'dir. Sarkomların %61.5'i baş, %38.4'ü boyun yerleşimlidir. Tümörlerin %89.7'si yumuşak doku, %10.3'ü kemik kökenlidir. En sık görülen histolojik tipler rabdomiyosarkom (%11.5), sinovyal sarkom (% 7.7), liposarkom (%6.4), fibrosarkom (%5.1), kondrosarkom (5.1 %), anjiyosarkom (%5.1) ve habis fibroz histiositom (%5.1)'dur.