TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
THE RESULTS OF TREATMENT IN BREAST CANCER PATIENTS WITH CHEST WALL RECURRENCES
MEHMET ŞEN, AHMET ÖBER, OKTAY KOCAGÖNCÜ, SEDAT KOCA, SAİT OKKAN, REHA UZEL
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.

Summary

Bu çalışmada 1978-1990 yılları arasında başlangıç küratif tedavileri sonrası yalnız göğüs duvarı nüksü yapmış olan ve bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda tedavi edilen 103 vaka retrospektif olarak incelenmiştir. Tedaviler sonrası sağkalım oranları; lokal tümör kontrolü ve nüksün ortaya çıkış zamanının sağkalım oranına olan etkileri araştırılmıştır. Göğüs duvarı nüksleri medyan 17. ayda ortaya çıkmıştır. Elde edilen toplam lokal kontrol %43'tür. 5 yıllık sağkalım oranı tüm vakalarda %19, lokal kontrol sağlananlarda %36, sağlanamayanlarda %3'tür (P=0.000001). Nüksün ortaya çıkış zamanı da 5 yıllık sağkalım oranını etkilemektedir. Nüksü 24 aydan önce çıkanlarda 5 yıllık sağkalım %15, sonra çıkanlarda %30'dur. (P=0.0456).