TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
THYMIC CARCINOMA (A CASE REPORT)
ATİLLA YALÇIN, KÜRŞAD KAPTAN, CENGİZ BEYAN, SALİH DEVECİ, RAMAZAN ÖZTÜRK
GATA Hematoloji BD.

Summary

Timoma yetişkinlerin en sık görülen mediastinal tümörüdür. Fakat timik karsinomlar ön mediastenin nadir tümörleridir ve histolojik olarak malign neoplazidirler. Çoğu hasta hızlı fatal bir gidiş gösterir. Bu yazıda nadir bir timik lenfoepitelioma-benzeri karsinom vakası sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.